Intake Verklaring van Erfrecht
8.5

Intake Verklaring van Erfrecht Familie

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Je gaat een Verklaring van Erfrecht voor overige familieleden opstellen. De erflater had geen kinderen en geen partner of testament. Dat wil zeggen dat er meer kosten gemaakt moeten worden. Er moeten in ieder geval drie onderzoeken gedaan in de gemeentearchieven. De eerste om te kijken of de overledene geen kinderen had. Een tweede en derde om te onderzoeken wie de ouders van de overledene zijn (geweest) en welke broers en zussen er zijn. Daarom heeft deze akte een andere prijsopbouw. In de prijs zijn vijf erfgenamen standaard opgenomen (ook eventuele ouders zijn erfgenaam). Bovendien zijn drie gemeenteonderzoeken in deze prijs inbegrepen. Het onderzoek en het opstellen van de verklaring is ook iets meer werk. Door de andere opbouw kan je de prijzen dus niet zomaar met elkaar vergelijken.

Had de erflater een partner, kinderen of een testament. Vraag dan deze Verklaring van Erfrecht aan.

Was de overledene op het moment van overlijden getrouwd?

Als de overledene op het moment van overlijden getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan is wettelijk die partner erfgenaam. Alleen die kan een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht.

Was de overledene jouw broer, zus of kind?

Als je niet de broer, zus of als de overledene niet jouw kind was, kun je niet verder met een online aanvraag. Je moet dan een offerte opvragen.

Had de overledene een testament?

Als de overledene een testament heeft dan zijn de erfgenamen daarin benoemd. De erfgenamen kunnen een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht. Ben je de executeur? Dan kan je een Verklaring van Executele aanvragen.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver aanvaarden?

Als je niet zuiver aanvaardt moeten er aparte stukken opgesteld worden.

Had de overledene uitsluitend de Nederlandse nationaliteit?

Als de overledene niet de Nederlandse nationaliteit had, kan het zijn dat ander erfrecht van toepassing is. Dat moet de notaris uitzoeken. Sommige landen koppelen hun erfrecht namelijk aan de nationaliteit van de overledene. Geef bij je offerteverzoek aan welke nationaliteit de overledene had.

Stond de overledene in Nederland ingeschreven (BRP)?

Als iemand niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven moeten er extra onderzoeken worden gedaan, hiervoor is een offerte noodzakelijk.

Is er buitenlands onroerend goed in de erfenis?

Als er buitenlands onroerend goed in de erfenis zit, kan het zijn dat het erfrecht van dat land van toepassing is. Veel landen hebben namelijk bepaald dat op onroerend goed dat in dat land ligt hun erfrecht van toepassing is. Dat geldt ook voor vakantiehuisjes of andere tweede huisjes. De notaris moet dit goed uitzoeken. Geef bij je aanvraag voor een offerte aan in welk land (of landen) het onroerend goed ligt.

Is er al eerder een broer of zus (ouder dan 16) van de overledene overleden?

Als er eerder een broer of zus is overleden, moet de notaris uitzoeken of deze overledene zelf kinderen heeft achtergelaten. We noemen dit vooroverleden. Dit valt onder de onderzoeksplicht van de notaris. Het is dus niet voldoende dat jullie zeker weten dat het niet zo is. Als die kinderen bestaan, kunnen zij in de plaats van dit overleden kind als erfgenaam

Staat 1 van de erfgenamen onder bewind?

Als een erfgenaam onder bewind staat kan deze de erfenis niet zelf aanvaarden. Er is meer dus werk van de standaard. Vraag hiervoor een offerte aan.

Zijn alle erfgenamen 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent, kun je geen erfenis aanvaarden.

Ben je 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent kun je in principe geen akte maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Geef bij je offerteverzoek aan hoe oud je bent en wat je wens is.

Begrijp je Nederlands?

Als je niet voldoende Nederlands begrijpt moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Je moet namelijk goed begrijpen waar je voor tekent. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Geef bij je offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen tegen Doehetzelftarief. Je kunt een offerte ontvangen van een aangesloten notaris.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen. Voor meer informatie over je onderwerp bekijk onze rubriek: Vraag de notaris.