Intake Verklaring van Erfrecht
8.5

Intake Verklaring van Erfrecht

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Ben je erfgenaam van je overleden broer, zus of kind (zonder testament)?

Heb je een verzoek van de ABN AMRO ontvangen?

Heb je een verzoek van Aegon ontvangen?

Was de overledene jouw ouder, partner of sta je in diens testament?

In een verklaring van erfrecht komen alle erfgenamen voor. Als deze Verklaring niet voor een in een testament aangewezen erfgenaam, of het kind of de partner is, moet de notaris veel uitzoekwerk doen.

Je kunt als contactpersoon wel een ander zijn, zoals een executeur. Sta je in een andere verhouding tot de overledene zoals broer, zus of ouders, dan kun je via Verklaring van Erfrecht Familie een aanvraag doen. Sta je in een andere verhouding dan moet je een offerte aanvragen. Geef daarbij aan in welke verhouding je stond tot de overledene.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver aanvaarden?

Als je niet zuiver aanvaardt moeten er aparte stukken opgesteld worden.

Had de overledene uitsluitend de Nederlandse nationaliteit?

Als de overledene niet de Nederlandse nationaliteit had, kan het zijn dat ander erfrecht van toepassing is. Dat moet de notaris uitzoeken. Sommige landen koppelen hun erfrecht namelijk aan de nationaliteit van de overledene. Geef bij je offerteverzoek aan welke nationaliteit de overledene had.

Stond de overledene in Nederland ingeschreven (BRP)?

Als iemand niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven moeten er extra onderzoeken worden gedaan, hiervoor is een offerte noodzakelijk.

Is er buitenlands onroerend goed in de erfenis?

Als er buitenlands onroerend goed in de erfenis zit, kan het zijn dat het erfrecht van dat land van toepassing is. Veel landen hebben namelijk bepaald dat op onroerend goed dat in dat land ligt hun erfrecht van toepassing is. Dat geldt ook voor vakantiehuisjes of andere tweede huisjes. De notaris moet dit goed uitzoeken. Geef bij je aanvraag voor een offerte aan in welk land (of landen) het onroerend goed ligt.

Is er al eerder een kind (ouder dan 16) van de overledene overleden?

Als er eerder een kind is overleden, moet de notaris uitzoeken of dit overleden kind zelf kinderen heeft achtergelaten. We noemen dit vooroverleden. Dit valt onder de onderzoeksplicht van de notaris. Het is dus niet voldoende dat jullie zeker weten dat het niet zo is. Als die kinderen bestaan, kunnen zij in de plaats van dit overleden kind als erfgenaam

Staat 1 van de erfgenamen onder bewind?

Als een erfgenaam onder bewind staat kan deze de erfenis niet zelf aanvaarden. Er is meer dus werk van de standaard. Vraag hiervoor een offerte aan.

Zijn alle erfgenamen 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent, kun je geen erfenis aanvaarden.

Ben je 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent kun je in principe geen akte maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Geef bij je offerteverzoek aan hoe oud je bent en wat je wens is.

Begrijp je Nederlands?

Als je niet voldoende Nederlands begrijpt moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Je moet namelijk goed begrijpen waar je voor tekent. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Geef bij je offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen tegen Doehetzelftarief. Je kunt een offerte ontvangen van een aangesloten notaris.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen. Voor meer informatie over je onderwerp bekijk onze rubriek: Vraag de notaris.