Transportakte

Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.

Willen jullie meer dan 1 woning verdelen?

Als je meer dan 1 registergoed (woning, schip, appartement, vakantiehuis etc.) wilt verdelen, dan moet er een andere akte komen. Geef bij je offerteverzoek duidelijk aan welke zaken er dan verdeeld moeten worden.

Staat de hypotheek op twee namen?

Je kunt nu een offerte ontvangen van een aangesloten notaris.