Testament samenwonenden zonder kinderen
8.5

Testament samenwonenden zonder kinderen

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Hebben jullie beiden de Nederlandse Nationaliteit?

Wanneer je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, is het niet zeker of alleen Nederlands recht van toepassing is. Het uitzoeken van de omstandigheden is te complex voor het goedkope tarief. Sommige landen koppelen namelijk automatisch hun rechtssysteem aan de nationaliteit. Geef bij je offerteverzoek aan welke nationaliteit(en) je hebt.

Hebben jullie kinderen uit een eerdere relatie?

Als er kinderen zijn uit een eerdere relatie, dan moet je altijd een samenlevingscontract en twee testamenten opstellen. Bij overlijden hebben die eerdere kinderen een bijzondere positie als erfgenaam. De testamenten zullen niet gelijkluidend zijn. Dat heeft te maken met wie van wie erft in welke volgorde van overlijden. Het wordt dus iets duurder dan onze goedkope standaardprijs. Je kunt een offerte van de notaris vragen. Geef daarin duidelijk aan hoe jullie gezinssituatie in elkaar zit.

Ga je/gaan jullie het vragenformulier zelf invullen?

De notaris moet de persoon die een akte opstelt beschermen. Er zijn verschillende aanwijzingen waarop de notaris extra informatie moet inwinnen. De notaris moet een reeks extra onderwerpen controleren. Daar zijn dan ook meer kosten aan verbonden dan in onze lage prijs zijn verwerkt.

Bezit een van jullie beiden een BV?

Wanneer je een onderneming bezit zal je daarover het een en ander moeten regelen. We hebben het over een onderneming in de vorm van een BV. Als de aandeelhouder komt te overlijden moeten er bijzondere regelingen zijn om te zorgen dat het bedrijf blijft bestaan en bestuurd kan worden. Het regelen van deze vererving zal te ingewikkeld zijn voor een standaard testament.

Is de erfenis groter dan € 600.000 netto?

Let op: het gaat hier om vrij vermogen (dus bijvoorbeeld de woningwaarde na aflossing van eventuele hypotheek). De erfenis is dan groter dan € 600.000. Het is fiscaal ongunstig om een simpel testament op te laten stellen. Veel beter kun je met de notaris een gesprek voeren over wat de beste oplossing is zodat je niet teveel belasting moet afdragen. Geef bij je offerte in globale termen aan hoe jouw of jullie bezit er uit ziet.

Ben je 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent kun je in principe geen akte maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Geef bij je offerteverzoek aan hoe oud je bent en wat je wens is.

Begrijp je Nederlands?

Als je niet voldoende Nederlands begrijpt moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Je moet namelijk goed begrijpen waar je voor tekent. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Geef bij je offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen voor ons lage tarief. Je kunt een offerte ontvangen van één van de goedkoopste notarissen van Nederland.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen. Voor meer informatie over je onderwerp bekijk onze rubriek: Vraag de notaris.