Samenlevingscontract en 2 testamenten
8.5

Samenlevingscontract en 2 testamenten

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Hebben jullie beiden de Nederlandse Nationaliteit?

Wanneer je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, is het niet zeker of alleen Nederlands recht van toepassing is. Het uitzoeken van de omstandigheden is te complex voor het goedkope tarief. Sommige landen koppelen namelijk automatisch hun rechtssysteem aan de nationaliteit. Geef bij je offerteverzoek aan welke nationaliteit(en) je hebt.

Hebben jullie kinderen uit een eerdere relatie?

Als er kinderen zijn uit een eerdere relatie, dan moet je altijd een samenlevingscontract en twee testamenten opstellen. Bij overlijden hebben die eerdere kinderen een bijzondere positie als erfgenaam. De testamenten zullen niet gelijkluidend zijn. Dat heeft te maken met wie van wie erft in welke volgorde van overlijden. Het wordt dus iets duurder dan onze goedkope standaardprijs. Je kunt een offerte van de notaris vragen. Geef daarin duidelijk aan hoe jullie gezinssituatie in elkaar zit.

Bezit een van jullie beiden een BV?

Wanneer je een onderneming bezit zal je daarover het een en ander moeten regelen. We hebben het over een onderneming in de vorm van een BV. Als de aandeelhouder komt te overlijden moeten er bijzondere regelingen zijn om te zorgen dat het bedrijf blijft bestaan en bestuurd kan worden. Het regelen van deze vererving zal te ingewikkeld zijn voor een standaard testament.

Hebben jullie een liefdesrelatie?

Onze samenlevingsovereenkomst is voor mensen die een liefdesrelatie hebben. Natuurlijk zijn er ook andere relaties denkbaar zoals broer/zus of beste vrienden. Deze overeenkomst is daar niet voor geschikt.

Is de erfenis groter dan € 600.000 netto?

Let op: het gaat hier om vrij vermogen (dus bijvoorbeeld de woningwaarde na aflossing van eventuele hypotheek). De erfenis is dan groter dan € 600.000. Het is fiscaal ongunstig om een simpel testament op te laten stellen. Veel beter kun je met de notaris een gesprek voeren over wat de beste oplossing is zodat je niet teveel belasting moet afdragen. Geef bij je offerte in globale termen aan hoe jouw of jullie bezit er uit ziet.

Willen jullie de kosten van de gemeenschappelijke huishouding evenredig verdelen?

Evenredige verdeling wil zeggen dat jullie de kosten verdelen in verhouding tot jullie inkomen. Als je dat anders wilt gaan doen zoals 50/50 of in vaste bedragen, dan zijn daar forse risico's aan verbonden. Die kan je niet in ons standaardcontract kwijt. Geef bij je offerteverzoek aan hoe je de kosten wilt gaan verdelen.

Zijn jullie ouder dan 18?

Als je niet meerderjarig (18 jaar of ouder) bent kunt je in principe geen geldig contract maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Je kan geen akte maken voor het goedkope tarief. Er is namelijk extra werk om dat te regelen. Geef bij je offertevraag aan hoe oud jullie zijn.

Begrijpen jullie de Nederlandse taal?

Beiden moeten jullie goed Nederlands begrijpen. Als je de Nederlandse taal niet beheerst moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Iedereen moet namelijk goed moet weten waar die voor tekent. Geef bij het offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen voor ons lage tarief. Je kunt een offerte ontvangen van één van de goedkoopste notarissen van Nederland.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen. Voor meer informatie over je onderwerp bekijk onze rubriek: Vraag de notaris.