Nalante met een aanvullend legaat
8.4

Legaat opstellen

Je kunt hier een aanvullend legaat opstellen. Nadat je tevreden bent over het concept moet je dit persoonlijk ondertekenen bij de notaris. Dit wordt een los legaat voor iemand of een organisatie die jij iets wilt nalaten na jouw overlijden. Omdat dit juridische document is gemaakt om zelf te maken gaan wij er ook vanuit dat je weet waarom je dit wilt opzetten. Heb je al een bestaand testament dan komt dit legaat daarbij als een aanvulling.

Je hebt de volgende persoonlijke gegevens nodig van iedere persoon die je gaat opnemen in het legaat:

  • naam (en voornamen)
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

Betreft het een organisatie dan heb je de formele naam nodig en het inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel.

Als je alle stukken aan de notaris hebt verzonden moeten jullie je kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs. Alleen jij hoeft straks naar de notaris, erfgenamen, kleinkinderen en dergelijke hoeven niet naar een notaris te komen.

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Ben je ouder dan 75 jaar?

Als iemand ouder is dan 75 jaar krijg je de mogelijkheid om een offerte op te vragen.

Ben je in staat je wil te bepalen?

Om een testament of levenstestament op te stellen moet je in staat zijn om te overzien wat je besluit. Dat is bij alle aktes die je bij een notaris maakt het geval. 

Sta je onder bewind?

Als je onder bewind staat, dan kan je niet meer over je vermogen beschikken. Je kan dan ook geen bestemming daaraan geven. Je kan geen testament, een levenstestament of schenking opstellen.

Verblijf je in een zorginstelling?

Als je in een zorginstelling verblijft dan is dat meestal een aanwijzing dat je niet meer voor jezelf kan zorgen. In dat geval kan je mogelijk ook geen zelfstandige besluiten meer nemen. Mogelijk kan het nog wel, maar dan zal er extra onderzoek door de notaris nodig zijn. Daarom kan het opstellen van een levenstestament, een testament of schenking in deze situatie niet tegen het goedkope tarief. Schets bij je offerteverzoek de situatie.

Ben je 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent kun je in principe geen akte maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Geef bij je offerteverzoek aan hoe oud je bent en wat je wens is.

Begrijp je Nederlands?

Als je niet voldoende Nederlands begrijpt moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Je moet namelijk goed begrijpen waar je voor tekent. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Geef bij je offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Heb je een geldig Nederlands ID-bewijs?

Om een akte bij een notaris te passeren is een geldig ID-bewijs noodzakelijk. Dat moet Nederlands zijn om de gegevens te kunnen controleren in het BRP.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen tegen Doehetzelftarief. Je kunt een offerte ontvangen van een notaris.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen. Voor meer informatie over je onderwerp bekijk onze rubriek: Vraag de notaris.