Formaliseren vereniging
8.6

Formaliseren vereniging

Je kunt hier een bestaande informele vereniging omzetten naar een formele verenging met rechtspersoonlijkheid. Alle bestuursleden moeten zich (persoonlijk) identificeren bij de notaris. Voor de formalisering heb je minstens twee bestuursleden nodig, maar meestal drie. Jullie moeten onderling verplicht drie functies in kunnen vullen, voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Belangrijk is dat de leden van de bestaande informele vereniging hebben ingestemd met dit besluit. Van die instemming moet je dus notulen van een vergadering hebben. Op die vergadering moet expliciet zijn ingestemd met de oprichting.

Je hebt de volgende gegevens nodig van ieder bestuurslid:

  • naam (en voornamen)
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

Als je alle stukken aan de notaris hebt verzonden moeten alle bestuursleden zich kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs.

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Wil je een Vereniging van Eigenaren wijzigen?

Een Vereniging van Eigenaren (VVE) is inhoudelijk gekoppeld aan de splitsingsakte. Meestal wordt de vereniging ook bij de splitsing opgericht. In ieder geval is voor de wijziging van deze speciale vereniging meer werk nodig. Je kan een offerte aanvragen.

Ben jij/Zijn jullie als oprichter(s) een natuurlijk persoon?

Het is niet mogelijk om via DoeHetZelfNotaris een andere organisatie op te richten vanuit een rechtspersoon. De notaris moet dan namelijk de statuten van de oprichter beoordelen of die wel bevoegd is om zelf weer een nieuwe rechtspersoon op te richten. Dat is extra werk dat niet in deze lage prijs zit. De uitzondering is dat je vanuit een Holding een nieuwe rechtspersoon zoals een werkmaatschappij opricht. 

Zijn jullie ouder dan 18?

Als je niet meerderjarig (18 jaar of ouder) bent kunt je in principe geen geldig contract maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Je kan geen akte maken voor het goedkope tarief. Er is namelijk extra werk om dat te regelen. Geef bij je offertevraag aan hoe oud jullie zijn.

Begrijpen jullie de Nederlandse taal?

Beiden moeten jullie goed Nederlands begrijpen. Als je de Nederlandse taal niet beheerst moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Iedereen moet namelijk goed moet weten waar die voor tekent. Geef bij het offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Hebben jullie een in Nederland geldig ID-bewijs

Om een akte bij een notaris te passeren is een geldig ID-bewijs noodzakelijk. Dat moet Nederlands zijn om de gegevens te kunnen controleren in het BRP.

Uit de intake is gebleken deze aanvraag niet mogelijk is tegen Doehetzelftarief. Je kunt vrijblijvend een offerte ontvangen.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen. Voor meer informatie over je onderwerp bekijk onze rubriek: Vraag de notaris.