8.3

Bestelformulier

Vul hieronder de gegevens in voor de factuur, deze zijn nodig jou de documenten op te kunnen sturen.

Huishoudelijk reglement vereniging

In een huishoudelijk reglement kun je flexibel alles regelen. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Het voordeel is dat het bestuur deze regels ook zelf kan aanpassen. Je hoeft dan niet eerst naar een dure notaris.
Met dit reglement kun je de vereniging zelf vorm geven. In het model staan veel zaken geregeld. Het zal eerder te ruim zijn dat krap. Je kunt de bepalingen eenvoudig schrappen.
Het reglement geeft je de regels om besluiten te nemen. Hoe bepaal je samen wat je gaat doen. Wie kan er op welke manier lid worden? De inhoud van die besluiten moet de algemene ledenvergadering en/of soms het bestuur nemen. De wijze waarop de besluiten worden genomen staat in dit reglement.

Koop dit product direct

Inhoud van het product

Bevat bepalingen over:
- de wijze van lid worden;
- de vergaderingen van de ALV;
- de verdeling van de bevoegdheden over de bestuursleden;
- de wijze van besluitvorming;
- de manier waarop de vergaderingen worden uitgeschreven;
- de mogelijkheid om commissies in te stellen;
- de manier van omgaan met inkomsten;
- de manier van omgaan met uitgaven en declaraties.

Prijs

€ 19,00
€ 3,99
€ 22,99

Koop dit product direct