8.3

Bestelformulier

Vul hieronder de gegevens in voor de factuur, deze zijn nodig jou de documenten op te kunnen sturen.

Stichting Compleet, pakket overeenkomsten voor stichting

Als je eenmaal statuten hebt dan is je stichting juridisch gezien nog niet af. Het is verstandig om de werkwijze van de stichting vast te leggen in een Huishoudelijk Reglement. Daarin regel je alle lopende zaken. Het grote voordeel is dat je het zelf makkelijk kan aanpassen, je hoeft niet langs de notaris.
Hoe ga je om met declaraties? Ook daarvoor bevat het pakket een handige voorbeeldregeling.
Misschien gaan er ook wel mensen werken voor de stichting. Bijvoorbeeld vrijwilligers of studenten en scholieren die een stageplek zoeken. Je kan eenvoudig de overeenkomsten gebruiken in dit pakket.
Ga je nog een stapje verder, dan hebben we ook een arbeidsovereenkomst voor een directeur opgenomen. Met de daarbij behorende bestuursbesluiten.
Kortom je bent helemaal compleet voorzien van alle juridische documenten die je de komende jaren nodig hebt om jouw stichting optimaal te laten functioneren.

Koop dit product direct

Inhoud van het product

Bevat de volgende juridische documenten en overeenkomsten:
- Huishoudelijk Reglement Stichting
- Stichtings- of Verenigingsverklaring
- Arbeidsovereenkomst directeur Stichting
- Bestuursovereenkomst tussen organisatie en bestuurder
- Bestuursbesluit aanstelling directeur stichting
- Vrijwilligersovereenkomst
- Stagecontract driehoeksverhouding, stichting, opleiding en stagiair
- Bestuursbesluit wijziging statuten;
- Bestuursbesluit opheffing stichting

Prijs

€ 69,00
€ 14,49
€ 83,49

Koop dit product direct