8.5

Stichting Compleet, pakket overeenkomsten voor stichting

Persoonsgegevens

Om jouw bestelling te plaatsen moet je hier jouw gegevens invullen. Direct daarna kan je een online betaling doen. Dat doe je in een beveiligde omgeving. Je ontvangt de bestelling direct daarna in het mailadres dat je hebt opgegeven. Alle documenten zijn Word documenten en kan je eenvoudig aanpassen.

Stichting Compleet, pakket overeenkomsten voor stichting

De stichting is nu formeel opgericht. Je kan nu direct nog een aantal juridische zaken regelen. De statuten bevatten de hoofdlijnen van de organisatie van de stichting. Je kan nu aanvullend op de statuten van alles regelen, bijvoorbeeld in een Huishoudelijk Reglement. Daarin regel je bijvoorbeeld hoe vaak je wilt vergaderen. In de statuten staat alleen het minimale aantal vergaderingen. Hoe wil je omgaan met de bestuursfuncties, hoe benoem je als bestuur een commissie. Dat zijn zaken die je regelt in het huishoudelijk reglement.

Ook kan het zijn dat je vrijwilligers of personeel in dienst gaat nemen. In dat geval heb je daar ook overeenkomsten voor nodig, declaratieregels, of andere modellen. Bovendien heb je notulen nodig om besluiten van het bestuur vast te leggen. Formele notulen zijn nodig voor het vaststellen van de jaarstukken, dat soort besluiten.

Inhoud van het product

Bevat de volgende juridische documenten en overeenkomsten:
- Huishoudelijk Reglement Stichting
- Stichtings- of Verenigingsverklaring
- Arbeidsovereenkomst directeur Stichting
- Bestuursovereenkomst tussen organisatie en bestuurder
- Bestuursbesluit aanstelling directeur stichting
- Vrijwilligersovereenkomst
- Stagecontract driehoeksverhouding, stichting, opleiding en stagiair
- Bestuursbesluit wijziging statuten;
- Bestuursbesluit opheffing stichting

 Koop dit product direct

Prijs

€ 69,00
€ 14,49
€ 83,49

Koop dit product direct
Heb je de bestelling niet direct na betaling ontvangen? Kijk dan in je map met ongewenste mail. Door de bijlagen komt de bestelling daar soms in terecht.