8.3

Bestelformulier

Vul hieronder de gegevens in voor de factuur, deze zijn nodig jou de documenten op te kunnen sturen.

Huishoudelijk reglement Personeelsvereniging

Regels voor het reilen en zeilen van een personeelsvereniging. In aanvulling op de statuten wordt bepaald wie lid kunnen worden, hoe vaak er vergadert gaat worden, hoe besluiten tot stand komen.
U kunt het reglement uitbreiden met bijvoorbeeld regels voor een lief en leedpot.

Koop dit product direct

Inhoud van het product

Bevat bepalingen over:
- onderscheid tussen verschillende soorten leden;
- samenstelling van het bestuur;
- aftreden of terugtreden van bestuursleden;
- wijze van contributie inning;
- organisatie vergaderingen.

Prijs

€ 19,00
€ 3,99
€ 22,99

Koop dit product direct